Czwartek, 21 sierpnia 2014  |  Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Załóż konto  |  Przypomnij hasło

Głosujesz jak czujesz
Czy chcesz by Jerzy Kropiwnicki odszedł przed końcem prezydenckiej kadencji?
Nie ma znaczenia, nic się nie zmieni
Nie interesuje mnie to
Zdecydowanie, im szybciej tym lepiej
Szkoda przerywać dobrą passęKalendarium Łodzi XX wieku
 
Kronika w budowie, ale i tak warto zajrzeć. Materiały wyselekcjonowane i zredagowane na podstawie pracy Grażyny Kobojek „Łódź. Kalendarium XX wieku”. Zapraszam.

I. Metropolia (1901-1914)

1901

17 stycznia
Uruchomienie przez konsorcjum Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych linii tramwajowej do Pabianic.

19 stycznia
Otwarcie linii tramwajowej do Zgierza.

28 września
Uroczyste otwarcie Teatru Wielkiego Fryderyka Sellina przy u. Konstantynowskiej 14 (ob. Legionów). Gmach, mogący pomieścić 1200 widzów, zaprojektował Adolf Selighson. W inauguracji uczestniczyli Henryk Sienkiewicz i malarz Henryk Siemiradzki.
Od 1907 roku teatr mieścił scenę żydowską. Od września 1918 roku był siedzibą kina „Polonia”, a 20 października 1920 roku spłonął.

21 grudnia
Oddanie do użytku nowoczesnej rzeźni miejskiej przy ul. Inżynierskiej 1.

1902

14 stycznia
Oddanie do użytku stacji telefonów międzymiastowych. Łódź uzyskała połączenie telefoniczne z Warszawą. Była to pierwsza w Królestwie Polskim międzymiastowa linia telefoniczna.

lipiec
Oddanie do użytku Szpitala Psychiatryczno-Neurologicznego „Kochanówka” przy ul. Aleksandrowskiej 152. Placówkę pod patronatem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności zorganizował dr Karol Jonscher.

Poza tym...

W Łodzi pojawiły się nowe tablice z nazwami ulic (żelazne, emaliowane, niebieskie z dwujęzycznymi: rosyjskimi i polskimi białymi napisami).
Udostępnienie dla mieszkańców Ogrodu Miejskiego przy ul. Dzielnej (ob. Narutowicza). Od 1918 roku jest to park im. Stanisława Staszica.

1903

2 lipca Oddanie do użytku gmachu poczty głównej u zbiegu ulic Przejazd i Widzewskiej (Tuwima/Kilińskiego). Gmach zaprojektował rosyjski architekt Mikołaj Boczarow, a prace budowlane wykonywała łódzka firma „Olszer i Szczeciński”.

1904

Powstanie dwuletniej Miejskiej Szkoły Handlowej przy ul. Drewnowskiej.
Powstanie szkoły Józefa Radwańskiego, w której oficjalnie wykładano w języku polskim.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przekształcono ją w ośmioklasowe gimnazjum. W 1929 roku placówka została upaństwowiona i za patrona otrzymała prezydenta Gabriela Narutowicza.
Po II wojnie światowej mieści się w niej II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza przy ul. Nowej.
Układanie w centrum miasta podziemnych rur betonowych odprowadzających ścieki przemysłowe i bytowe do rzeki Łódki.

1905

styczeń
Wielki strajk powszechny. Pracy odmówiło kilkadziesiąt tysięcy robotników.

27 lutego
wybuch strajku szkolnego.

3 maja
Krwawe starcia policji z tłumem pod kościołem Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Mikołajewskiej.

22-24 czerwca
Starcia łódzkich robotników z wojskami carskimi. Na ulicach barykady. Najbardziej zażarte walki toczyły się przy ul. Południowej (ob. Rewolucji 1905 r.) i Wschodniej.

24 czerwca
Wprowadzenie w Łodzi, jako pierwszym mieście w Królestwie Kongresowym, i powiecie łódzkim stanu wojennego.19 czerwca 1909 roku stan wojenny został zniesiony i zastąpiony stanem nadzwyczajnej ochrony.

czerwiec ?
Powstanie Narodowego Związku Robotniczego- ekspozytury Narodowej Demokracji w środowisku robotniczym.

listopad ?
Fabrykanckie małżeństwo Edwarda i Matyldy Herbstów ufundowało wielooddziałowy szpital pediatryczny im. Anny Marii przy ul. Rokicińskiej 11. Placówka zaliczała się do jednej z najnowocześniejszych na terenie zaboru rosyjskiego. Obecnie jest to szpital im. Janusza Korczaka.

Poza tym...

Rozpoczęcie budowy gmachu Rosyjskiego Banku Państwa przy ul. Spacerowej 14 (ob. al. Kościuszki) według projektu Dawida Landego. Budowa zakończyła się w 1908 roku.

Obszar miasta – 27,29 km.kw., ludność – 343.944.

1906

25 maja
Rozpoczęcie budowy elektrowni przy ul. Targowej 1 według planów Dawida Landego. Pierwszy turbozespół został uruchomiony 18 września 1097 r.

Powiększenie terytorium miasta poprzez inkorporację nowych terenów. Całkowicie lub częściowo przyłączone zostały do Łodzi następujące wsi: Bruss, Dabrówka Mała, Chojny Nowe, Doły, Karolew, Rokicie Nowe, Rokicie Stare i Żubardź. Obszar miasta powiększył się z 2.739 ha do 3.811 ha.

12 grudnia
Nieudany zamach bojowców PPS na policmajstra Łodzi Hilarego Chrzanowskiego. W akcji uczestniczył przyszły prezydent miasta Jan Kwapiński.

Poza tym...

Włączenie Zdrowia w granice administracyjne Łodzi.

1907

9 kwietnia
Zatwierdzenie przez cara Mikołaja II statutu Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁWEKD).

kwiecień
Otwarcie przy ul. Widzewskiej 146 Pierwszej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych Towarzystwa Krzewienia Oświaty. Księgozbiór liczył 860 tomów.

Poza tym...

Powstanie Łódzkiego Komitetu do Walki z Rakiem.

1908

14 lipca
Powstania Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁWEKD).

6 listopada
Otwarcie Niemieckiego Męskiego Gimnazjum Reformowanego. 15 września placówka przeniesiona została do nowego gmachu przy ul. Nowo-Spacerowej 19 (ob. Kościuszki 65).

Poza tym...

Objęcie Sceny Polskiej przez Aleksandra Zelwerowicza. Na inaugurację nowego sezonu teatralnego wystawiono „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Przyłączenie do Łodzi części wsi Doły (z cmentarzami: katolickim, ewangelickim i prawosławnym).

Założenie Łódzkiego Klubu Sportowego (ŁKS)

1909

maj
Założenie Łódzkiego Towarzystwa Cyklistów Turystów.


23 września
Otwarcie Teatru Polskiego w dawnych magazynach Towarzystwa Transportowego „Nadieżda” przy ul. Cegielnianej 63 (ob. Jaracza 27). Dyrektorem artystycznym sceny jest Aleksander Zelwerowicz. Obecnie – Teatr im. Stefana Jaracza.

23 listopada
Otwarcie przy ul. Rzgowskiej 74 (Chojny Nowe) kinematografu „Orion”.

Poza tym...

Rozpoczęcie budowy trzeciej w mieście świątyni ewangelickiej – kościoła pw. św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej 279/281. Autorem projektu była niemiecka firma budowlana „Wende, Klause, Zarske”. W 1928 roku świątynię konsekrowano.

Uruchomienie przez mieszkańców Brzezin: Lejbusa Fuchsa i Wolfa Rosena pasażerskiego ruchu samochodowego na trasie Brzeziny – Nowosolna – Łódź.

1910

luty
Oddanie do użytku odnogi pabianickiej linii tramwajowej do Rudy. W lutym 1996 roku linia została zamknięta.

25 lutego
Uruchomienie komunikacji tramwajowej do Aleksandrowa Łódzkiego. 10 lipca 1995 roku – demontaż torów i trakcji.

Poza tym...

Rozpoczęcie budowy hotelu „Palast” przy ul. Dzielnej 36 (ob. Hotel „Polonia”).

Otwarcie pierwszej w Łodzi przychodni przeciwgruźliczej.

Założenie Robotniczego Towarzystwa Sportowego „Widzew”. Reaktywacja – styczeń 1922.

Obszar miasta – 38.11 km.kw., ludność – 408.422.

1911

27 stycznia (?)
Uruchomienie linii tramwajowej do Konstantynowa Łódzkiego.

14 kwietnia
Erygowanie parafii przy kościele św. Kazimierza na Widzewie.

3 września
Otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 67 „teatru kinematograficznego” Casino na 1000 miejsc. Gmach posiadał elektryczne oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację.

Poza tym...

Rozpoczęcie budowy gmachu Banku Handlowego przy ul. Spacerowej 15. Projekt i wykonanie – berlińska firma budowlana „Bielenberg und Moser”.

Debiut poetycki Juliana Tuwima na łamach „Gazety Łódzkiej”.

Otwarcie przy ul. Krótkiej (Traugutta) siedmiopiętrowego hotelu „Savoy” . Projekt – Stefan Lemmene.

Poświęcenie największego w Łodzi dzwonu „Zygmunt”, przeznaczonego dla kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Dzwon odlany został w łódzkich zakładach Józefa Johna.
1913

25 marca
Koncert wybitnego pianisty Ignacego Paderewskiego.

Maj
Powstanie Stowarzyszenia Sportowego „Lawn-Tennis”.

1914

4 lutego
Na zaproszenie Towarzystwa „Alliance Francaise” przybył do Łodzi zdobywca bieguna południowego, Norweg Roald Amundsen.

1 marca
Inauguracja w hotelu „Savoy” pierwszego, łódzkiego kabaretu literackiego „Bi-Ba-Bo”. Kabaret istniał do kwietnia 1916 roku.

20 lipca
Decyzja o wybudowaniu linii tramwajowych z Rudy Pabianickiej do Rzgowa i ze Zgierza do Ozorkowa.

30 lipca
W mieście pojawiają się ogłoszenia o powszechnej mobilizacji.

1 sierpnia
Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej. Początek I wojny światowej.

2 sierpnia
Ewakuacja z Łodzi rosyjskich banków.

20 sierpnia
Nieliczne oddziały niemieckiej piechoty wkraczają do Łodzi.

21 sierpnia
Miasto ponownie w rękach rosyjskich.

8 października
Drugie wkroczenie Niemców do Łodzi.

29 października
Odbicie Łodzi przez Rosjan (po raz ostatni)

11 listopada
Ofensywą pod Włocławkiem Niemcy rozpoczęli tzw. operację łódzką.

19 listopada
Łódź znajduje się w epicentrum walk i zostaje odcięta.

21-23 listopada
Zażarte walki w rejonie Chojen i Rzgowa.

6 grudnia
Wkroczenie wojsk niemieckich do Łodzi. Okupacja Łodzi przez Niemców trwała do 11 listopada 1918 roku.

19 grudnia
Utworzenie Łódzkiego Gubernatorstwa Wojennego obejmującego Łódź wraz z przyległymi miejscowościami: Zgierzem, Łagiewnikami, Nowosolną, Andresoplem, Rzgowem, Pabianicami, Janowicami, Lutomierskiem i Alensadrowem. Na czele ŁGW stali gubernatorowie. Funkcję tę pełnili m.in.: gen. H. Grecke i gen. F. Barth.

Obszar miasta – 38.11 km.kw., ludność – 477.862.

1915

luty
Założenie Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej. Od 1921 roku – Łódzka Orkiestra Filharmoniczna. Obecnie Filharmonia Łódzka.

18 sierpnia
Największa w dotychczasowych dziejach miasta inkorporacja terenów podmiejskich. W granicach administracyjnych miasta znalazły się: liczące ok. 100 tysięcy mieszkańców Bałuty i 30-tysięczne Chojny Nowe. Ponadto przyłączone zostały sąsiadujące z Łodzią części wsi: Antoniew Stokowski, Dąbrowa, Radogoszcz, Rokicie Stare, Rokicie Nowe, Rokicie Wójtostwo, Widzew, Zarzew, Żabieniec. Obszar miasta powiększył się o 1.503 ha.

Poza tym...

Założenie Parku 3 Maja przy. ul. Zagajnikowej 50 (Kopcińskiego).
Władze państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry) dokonały podziału terytorium Królestwa Kongresowego na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i austriacką. Łódź znalazła się pod okupacją niemiecką, w której utworzono Generalne Gubernatorstwo Warszawskie na czele z generałem Hansem von Beselerem.

Obszar miasta – 58.78 km.kw., ludność – 423.035.

1916

15 lutego
Wizyta w Łodzi króla saskiego Fryderyka Augusta III. Na Dworcu Kaliskim dostojnika powitały okupacyjne władze miasta na czele z generałem-gubernatorem wojennym Felixem von Barthem. Fryderyk August zwiedził m.in. Park Poniatowskiego.

1 marca
Otrzymanie przez Łódź statusu miasta powiatowego. Podobne prawa w niemieckiej strefie okupacyjnej miała tylko Warszawa.

18 kwietnia
Otwarcie przez niemieckie władze okupacyjne linii tramwajowej z Rudy Pabianickiej przez Rzgów do Tuszyna. Wagony ciągnęła mała lokomotywa parowa.

1917

marzec Powszechny strajk tramwajarzy, pracowników elektrowni i gazowni.

1 maja
Wielka demonstracja robotników Łodzi i okręgu łódzkiego brutalnie stłumiona przez niemiecką policję.

11 października
Otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 150 pierwszej w Łodzi Biblioteki Publicznej. Organizatorem był Jan Augustyniak. Kilka miesięcy później bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. św. Andrzeja 14. Obecnie jest to Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 102.

1918

11 listopada
Ostatni dzień niemieckiej okupacji miasta. Łodzianie rozpoczynają akcję rozbrajania niemieckich żołnierzy i przejmowania urzędów.

15 listopada
Utworzenie Rady Delegatów Robotniczych miasta Łodzi i okolic.

20 listopada
Ostatni transport niemieckich żołnierzy opuszcza Łódź

II. Wolność i praca

1919

27 marca
Pierwsze w niepodległej Polsce powszechne wybory do Rady Miasta. Pierwszym prezydentem wolnej Łodzi został Aleksy Wincenty Rżewski. Urząd sprawował do 24 lipca 1923 roku.

Poza tym...

Władze miasta przystąpiły do organizowania Parku Ludowego na Zdrowiu przy ul. Konstantynowskiej 3/5. Prace ukończono w w 1939 roku.

1920

20 maja
Z oficjalną wizytą do Łodzi przybył nuncjusz apostolski Achille Ambrogio Damiano Ratti; od 1922 roku papież Pius XI.

1 sierpnia
Powołanie z inicjatywy poseł Zofii Moraczewskiej Pogotowia Opiekuńczego dla Dzieci miasta Łodzi. Celem organizacji było niesienie pomocy sierotom i dzieciom pozbawionym opieki.

15 sierpnia
W kulminacyjnej fazie bitwy warszawskiej łodzianie masowo modlili się na placu Wolności w intencji ocalenia Polski przed najazdem bolszewickim.

23 września
Józef Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Łodzi.

1921

11 kwietnia
Papież Benedykt XV mianował Wincentego Tymienieckiego pierwszym biskupem ordynariuszem diecezji łódzkiej.

Kwiecień
Szwedzka firma „Cedergren” uzyskała koncesję na przebudowę łódzkiej sieci telefonicznej.

27 kwietnia
Łódź, w wyniku reorganizacji, podzielona została na 14 komisariatów.

29 czerwca
Kardynał Aleksander Kakowski konsekrował pierwszego biskupa Łodzi Wincentego Tymienieckiego.

30 września
Pierwszy w po zakończeniu I wojny światowej spis ludności miasta. Łódź liczyła 452.000 mieszkańców.

Poza tym...

Prezydent USA Herbert Hoover, za zasługi poniesione dla dzieci polskich, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi. Jego imieniem nazwano także ulicę.

W sejmie RP został zgłoszony wniosek o zamiarze utworzenia w Łodzi politechniki. Wniosek przed rokiem 1939 nie został zrealizowany.

1922

1 stycznia
Rozporządzenie o obowiązkowym oświetlaniu pojazdów od zmroku do świtu.

9 kwietnia
Uruchomienie linii tramwajowej do Ozorkowa. Początkowo wagony ciągnęła mała lokomotywa parowa. W 1926 roku połączenie zelektryfikowano.

15 października
Uroczysta konsekracja kościoła katedralnego pw. św. Stanisława Kostki z udziałem biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego oraz kardynała Aleksandra Kakowskiego .

Poza tym...

Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia pracowników na wypadek choroby.

1923

1 maja
Odsłonięcie na Polesiu Konstantynowskim pomnika ku czci łódzkich robotników poległych podczas krwawych strać z wojskiem i policją carską w 1905 roku.

1 czerwca
Wizyta w łódzkiej katedrze prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

Poza tym...

Władze miasta przekazały Łódzkiemu Klubowi Sportowemu grunty pod budowę obiektów sportowych przy al. Unii 2.

1924

24 września
Uchwała Rady Miasta o rozpoczęciu budowy kanalizacji według projektu inżyniera Williama H. Lindleya. Układanie kanałów ulicznych rozpoczęto w maju 1925 roku, przy ulicach Karolewskiej, Obywatelskiej, Strzelców Kaniowskich i św. Andrzeja.

Poza tym...

Powstanie Rudzkiego Klubu Sportowego.

Wybudowanie u zbiegu ulic Pańskiej (Żeromskiego) z ul. Radwańską kościoła ewangelicko – reformowanego.

Założenie parku im. Jana Matejki przy ul. G. Narutowicza 102/106.

1925

21 marca
Odsłonięcie przed łódzką katedrą Pomnika Pamięci Nieznanego Żołnierza. W uroczystości uczestniczył minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski.

13 września
Otwarcie portu lotniczego na Lublinku.

4 października
Poświęcenie fundamentów i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza na Widzewie. Budowa obiektu według projektu Józefa Kabana-Koskiego zakończyła się w 1936 roku.

22 listopada
Otwarcie przy ul. Limanowskiego 60 czwartego w mieście zboru baptystów.

Poza tym...

Otwarcie na pl. Wolności pierwszej w Łodzi stacji benzynowej.

Na ulicach Łodzi pojawiły się dorożki samochodowe zwane „taksisami”.

Powstanie Łódzkiej Wytwórni Papierosów przy ul. Kopernika 62.

1926

21 marca
Ukazał się pierwszy numer ilustrowanego tygodnika „Kalejdoskop” poświęconego kulturze, sztuce i rozrywce.

1 października
Otwarcie pasażerskiej linii lotniczej Łódź – Warszawa.

Październik
Decyzją Rady Miasta ustanowiona została doroczna Nagroda Literacka Miasta Łodzi dla wybitnych pisarzy i poetów. Pierwszym laureatem, za całokształt twórczości, został Aleksander Świętochowski, który otrzymał 10 000 złotych.

Poza tym...

Rozpoczęcie budowy kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej. Świątynia stanowiła wotum dziękczynne za ocalenie Ojczyzny w wojnie z najazdem bolszewickim w sierpniu 1920 roku. Projekt budowli sporządził Józef Kaban-Korski.

Wybudowanie gmachu frontowego Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej przy ul. T. Kościuszki 12. Projekt – Józef Kaban-Korski.

1927

27 września
Premiera w kinie „Luna” przy ul. Przejazd 1 (Tuwima) pierwszego, pełnometrażowego filmu krajoznawczego o Łodzi „Łódź – miasto pracy”. Obraz zrealizował Edward Puchalski.

30 września
Powstanie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Poza tym...

Budowa gmachu Izby Skarbowej przy ul. Kościuszki według projektu Józefa Kabana-Korskiego.

W łódzkich sklepach pojawiły się pierwsze odkurzacze elektryczne – tzw. Elektroluksy.

Pierwsza nawierzchnia asfaltowa na 300-metrowym odcinku ul. Piotrkowskiej.

1928

maj
Przyznanie Julianowi Tuwimowi, za całokształt twórczości związanej z rodzinnym miastem i zasługi dla polskiej literatury, nagrody literackiej miasta Łodzi.


4 sierpnia
Uroczyste położenie pierwszej cegły pod budowę komunalnego osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim. Pod koniec listopada 1928 roku oddano do użytku w stanie surowym pierwsze dwadzieścia budynków. Osiedle było klasycznym przykładem awangardowej urbanistyki okresu międzywojennego.

1 listopada
Konsekracja luterańskiego kościoła pw. św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej 279/281

listopad
Na rogu ulic Andrzeja i Piotrkowskiej pojawił się pierwszy w mieście kosz na śmieci.

Poza tym...

Oddanie do użytku zajezdni tramwajowej przy ul. J. Dąbrowskiego.
Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków na Lublinku.

Rozpoczęcie budowy gmachu sądu przy pl. H. Dąbrowskiego według projektu J. Kabana-Korskiego.

1929

1 listopada
Uruchomienie w gmachu PAST przy ul. Kościuszki 12 pierwszej w Polsce automatycznej centrali telefonicznej szwedzkiej firmy „L i M. Ericsson”.

Poza tym...

Powstanie Aeroklubu Łódzkiego, w którym pierwszym instruktorem był kapitan Franciszek Żwirko.

Wybudowanie połączenia tramwajowego z Konstantynowa do Lutomierska.

Ludność Łodzi – 601.437

1930

1 stycznia
Otwarcie przy ul. Żeromskiego 74/76 kinoteatru „Przedwiośnie” na 700 miejsc.

Styczeń
Prawdopodobnie pierwsze użycie wagonu tramwajowego w celach reklamowych. Wagon silnikowy „Herbrand” oblepiono reklamami filmu kostiumowego „Arka Noego”, wyświetlanego w kinie „Luna” przy ul. Przejazd 1.

15 lutego
Uroczyste otwarcie łódzkiej rozgłośni radiowej. Stacja przekaźnikowa znajdowała się przy ul. Inżynierskiej 14. Początkowo radiostacja nadawała program warszawski. Z czasem rozpoczęła emitowanie krótkich informacji gospodarczych i muzyki z płyt gramofonowych.25 kwietnia
Uroczyste otwarcie wielospecjalistycznego szpitala im. Ignacego Mościckiego przy ul. Zagajnikowej 22 (Kopcińskiego). Obecnie jest to szpital im. Norberta Barlickiego.

23 maja
Magistrat Łodzi zatwierdził plan zorganizowania na terenie Miejskiego Parku Ludowego na Zdrowiu rezerwatu leśnego „Polesie Konstantynowskie”.

15 sierpnia
Odsłonięcie przed łódzką katedrą pomnika ks. Ignacego Skorupki.

14 grudnia
Odsłonięcie na pl. Wolności pomnika Tadeusza Kościuszki dłuta Mieczysława Lubelskiego.

Poza tym...

Powstanie grupy artystyczno-literackiej „a.r.” (artyści rewolucyjni), w skład której wchodzili m.in.: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro i Julian Przyboś.

1931

9 grudnia
Spis ludności Łodzi: 605.287 mieszkańców.

Poza tym...
Uruchomienie 14 km odcinka linii kolejowej z Widzewa do Zgierza.

1932

30 kwietnia
Nagrodę Miasta Łodzi otrzymał malarz Władysław Strzemiński.

20 maja
Uruchomienie połączenia telefonicznego Łódź – Berlin.

1933

15 stycznia
Komunalne osiedle na Polesiu Konstantynowskim otrzymało im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.

2 lutego
Łódzka rozgłośnia radiowa nadała pierwszą audycję w programie ogólnopolskim.

11 listopada
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Traugutta.

Poza tym...

Przy ul. Mielczarskiego 11 rozpoczął działalność zakład kąpielowy przeznaczony dla niezamożnych mieszkańców północnej dzielnicy miasta.

1934

20 lipca
Otwarcie pierwszej linii autobusowej ŁWEKD Łódź-Pabianice-Łask-Zduńska Wola-Sieradz, obsługiwanej przez trzy autobusy maki Polski Saurer .

8 września
Otwarcie parku miejskiego na terenie kolonii mieszkaniowej dla pracowników Zakładu Powszechnych Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sanockiej 26/32 .Projekt parku wykonał inżynier Stanisław Rogowicz.

Poza tym...

Ogłoszenie upadłości Zakładów Przemysłu Bawełnianego Ludwika Geyera.

Powstanie Szpitala Ogólnego Ojców Bonifratrów przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61.

Początek urządzania łódzkiego ogrodu zoologicznego.

1935

11 listopada
Oddanie do użytku „autostrady” łagiewnickiej – ob. ul. Wycieczkowej.

24 listopada
Otwarcie końcowego odcinka drogi Łódź – Stryków na terenie powiatu brzezińskiego.

Poza tym...

Oddanie do użytku zbiornika wody na Stokach (powierzchnia – 120x70 m).

1936

styczeń
Władze miasta zakazały noszenia przez członków partii narodowo-socjalistycznych odznak partyjnych – swastyk, uznanych za herb obcego państwa.

5 czerwca
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło herb miasta – złotą łódkę na tle prostej czerwonej tarczy.

Poza tym...

Założenie Szpitala Wojskowego Dowództwa Okręgu Korpusu IV im. Gen. Felicjana Sławoja – Składkowskiego przy ul. Żeromskiego 113.

1937

wrzesień
Wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów klas niższych tornistrów zamiast teczek. Rozpatrywano także projekt obowiązkowej nauki prowadzenia samochodów przez uczniów klas wyższych.

11 października
Początek budowy rozgłośni radiowej przy ul. Narutowicza 130.

Poza tym...

Zakończenie budowy wiaduktu przy ul. Tramwajowej .

1938

1 stycznia
Liczba mieszkańców Łodzi – 665.231.

styczeń
Łódzka YMCA postanowiła nie wpuszczać na pływalnię sportowców pochodzenia żydowskiego.

Maj
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki publicznej przy ul. Gdańskiej 102.

sierpień
Uchwała o wybudowaniu w Łodzi szaletów publicznych. Pierwszy powstał na pl. Wolności, kolejne – na Wodnym Rynku, pl. Boernera (N. Barlickiego), pl. Reymonta, na Dworcu Fabrycznym i w parkach Staszica i Ludowym.

Poza tym...

Początek budowy Domu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. R. Traugutta.

1939

2 marca
Oddanie do użytku rozgłośni radiowej przy ul. Narutowicza 130. Projekt wykonał inżynier architekt Henryk Gromski.

14 czerwca
Zawieszenie działalności niemieckiego towarzystwa śpiewaczego „Manner-Gesang-Verein”, za wykonywanie niemieckich pieśni narodowych.

26 sierpnia
Prezydent Łodzi Jan Kwapiński wezwał łodzian do wzięcia udziału w akcji kopania rowów przeciwlotniczych. Na apel prezydenta już pierwszego dnia akcji stawiło się 60 tysięcy osób.

30 sierpnia
Zlikwidowanie niemieckiego ugrupowania dywersyjnego, które w banku Związku Spółek Zarobkowych przy ul. Kościuszki zorganizowało skład broni.

31 sierpnia
Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.
III. Zagłada

1 września
Wybuch wojny polsko-niemieckiej.

2 września
Bombardowanie Dworca Kaliskiego i lotniska na Lublinku.

3 września
Ciąg dalszy nalotów Luftwaffe. Bomby spadają na dworzec Łódź – Widzew, elektrownię przy ul. Targowej 1, fabrykę nici przy ul. Niciarnianej, domy mieszkalne przy ul. Karolewskiej, Bandurskiego i Kopernika.

3 września
Demonstracje przed magistratem na pl. Wolności oraz przed konsulatami Francji i Wielkiej Brytanii, w związku z wypowiedzeniem przez te państwa wojny III Rzeszy. Początek II wojny światowej.

4/5 września
Ewakuacja części urzędów oraz instytucji wojskowych w kierunku Warszawy.

5 września
(po południu) Początek ewakuacji miasta. Palenie akt urzędów, ewakuacja władz cywilnych, straży pożarnej, taboru kolejowego, składnic sanitarnych i Dowództwa Okręgu Korpusu.

5/6 września
Łódź opuszczają najwyższe władze cywilne: prezydent Jan Kwapiński, wojewoda Henryk Józewski, starosta grodzki dr H. Mostowski.

6 września
Powołanie do życia Komitetu Obywatelskiego, na czele z biskupem Kazimierzem Tomczakiem. Celem KO jest zachowanie spokoju w mieście i reprezentowanie społeczeństwa łódzkiego wobec władz niemieckich.

6 września
Na antenie łódzkiej rozgłośni radiowej wyemitowana została ostatnia audycja.

7 września
Krótkotrwały ostrzał miasta przez niemiecką artylerię.

8 września
Pierwsze niemieckie patrole na ulicach Łodzi.

8/9 września
Oddziały niemieckie zajęły rejon Poczty Głównej u zbiegu ulic Widzewskiej i Przejazd.

9 września
Jednostki 17 Dywizji Maksymiliana von Weischa wkraczają do Łodzi od strony ul. 11 Listopada (Konstantynowska) i ul. Rzgowskiej.

9 września
Manifestacja uczniów Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego pod Grand Hotelem przy ul. Piotrkowskiej.

10 września
Przybycie do Łodzi pierwszych jednostek niemieckiej policji.

11 września
Wprowadzenie godziny policyjnej.

19 września
Przejazd przez Łódź fuhrera Rzeszy – Adolfa Hitlera.

8 i 12 października
Na mocy dekretów Adolfa Hitlera znaczna część województwa łódzkiego przyłączona została do Rzeszy, wchodząc w skład Okręgu Rzeszy Poznań – Reichsgau Posen (od 29 stycznia 1940 r. Okręg Rzeszy Kraj Warty – Reichsgau Wartheland).

10 października
Pierwsze konspiracyjne zebranie oficerów Okręgu Łódzkiego Służby Zwycięstwu Polski pod przewodnictwem komendanta okręgu ppłk. Leopolda Okulickiego.

2 listopada
Rozstrzelanie w lesie łagiewnickim piętnastu żydowskich intelektualistów aresztowanych poprzedniego dnia w kawiarni „Astoria”.

3 listopada
Uruchomienie komunikacji tramwajowej z wyłączeniem ul. Piotrkowskiej.

4 listopada
Podczas audiencji w Berlinie Adolf Hitler oznajmił dr Hansowi Frankowi decyzję o włączeniu Łodzi do Rzeszy.

9 listopada
Uroczyste wcielenie Łodzi do Rzeszy.

10 listopada
Aresztowanie biskupa Kazimierza Tomczaka oraz 50 duchownych diecezjalnych i zakonnych. Zatrzymanych osadzono w więzieniu na Radogoszczu.

10/11 listopada
Zburzenie pomnika Tadeusza Kościuszki na pl. Wolności.

11-15 listopada
Niszczenie łódzkich synagog: przy ul. Wolborskiej, Kościuszki, Zachodniej i Wólczańskiej.

11 listopada
Pierwsza publiczna egzekucja w Łodzi. Na Rynku Bałuckim powieszono trzech mężczyzn.

10 grudnia
Prezes rejencji kalisko-łódzkiej Friedrich Uebelhoer zapowiedział utworzenie w Łodzi zamkniętej dzielnicy dla ludności żydowskiej.

14 grudnia
Przywrócenie pełnego ruchu tramwajowego.

22 grudnia
Zamknięcie wszystkich szkół polskich i żydowskich oraz konfiskata ich mienia.

31 grudnia
Niemcy przystąpili do pierwszej masowej akcji wysiedleń ludności cywilnej na osiedlu komunalnym im. Montwiłła-Mireckiego.

1940

1 stycznia
Inkorporacja granie administracyjne miasta kolejnych obszarów podmiejskich: Brussa, Chojen, Łagiewnik, Nowosolnej, Wiskitna, Radogoszczy i Rudy Pabianickiej. Obszar miasta powiększył się z 5.875 ha do 22.660 ha.

8 lutego
Zarządzenie wykonawcze w sprawie utworzenia w północnej dzielnicy miasta dzielnicy żydowskiej.

11 kwietnia
Zmiana nazwy miasta na Litzmannstadt. Patronem Łodzi został generał Karl von Litzmann, który dowodził wojskami niemieckimi podczas bitwy o Łódź w listopadzie/grudniu 1914 roku.

30 kwietnia
Zamknięcie łódzkiego getta. Za murami „dzielnicy śmierci” znalazło się blisko 170 tysięcy Żydów, z których niespełna 800 dotrwało do wyzwolenia Łodzi przez wojska rosyjskie w styczniu 1945 roku.

1941

24 marca
Uruchomienie przez władze niemieckie pierwszej miejskiej linii autobusowej.

2 lipca
Na mocy zarządzenia nadburmistrza Łodzi Wernera Ventzkiego Łódź otrzymała nowy herb – swastykę z podwójnymi ramionami, na granatowym tle, wzorowaną na znaku runy odkrytej w 1936 roku przez polskich archeologów we wsi Biała koło Zgierza.

9 października
Zamknięcie łódzkiej katedry.

5 listopada
Utworzenie obozu dla Cyganów o powierzchni 2 ha między obecnymi ulicami: Wojska Polskiego, Głowackiego, Sikawską i Obrońców Westerplatte.

1942

20 czerwca
Publiczna egzekucja pięciu Polaków zamieszanych w kolportaż nielegalnej prasy patriotycznej w samochodowych zakładach naprawczych „Promotor” przy ul. Rzgowskiej na Chojnach.

1 grudnia
Utworzenie przy ul. Przemysłowej 72 obozu policji bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży polskiej. Kierownikiem obozu był inspektor Gestapo Otto Grunow.


1943

20 kwietnia
Atak na niemiecki skład broni przy ul. Piotrkowskiej 83 wykonany przez młodzieżowy oddział Gwardii Ludowej „Promieniści”. Akcja zakończyła się sukcesem – zrabowano broń i amunicję.

19 czerwca
Oddanie do użytku przez władze niemieckie krancówki tramwajowej i toru przejazdowego przy południowej pierzei pl. Niepodległości.

1944

28 lipca
Początek likwidacji łódzkiego getta.

IV. Łódź Ludowa

1945

17/18 stycznia
Spalenie więzienia na Radogoszczu. Zginęło 2000 więźniów.

18/19 stycznia
Zniszczenie rozgłośni radiowej przy ul. Narutowicza 130.

19 stycznia
Od strony ul. Rokicińskiej wkroczyły do Łodzi pierwsze oddziały wojsk rosyjskich. Koniec niemieckiej okupacji.

21 stycznia
Władzę w Łodzi objął tymczasowy przedstawiciel Rządu Tymczasowego płk. Ignacy Loga-Sowiński.

25 stycznia
Uruchomienie komunikacji tramwajowej.

25 stycznia
Wznowienie łączności telefonicznej.

26 stycznia
Wznowienie pracy poczty.

28 stycznia
Wznowienie pracy gazowni.

luty/marzec
Otwarcie kościołów

4 marca
Wstępny spis ludności Łodzi – 292.328 osób.

18 marca
Przeniesienie z Lublina do Łodzi Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce, której celem było badanie historii narodu żydowskiego w Polsce podczas II wojny światowej oraz publikacja zebranych materiałów.

24 maja
Dekret o utworzeniu Politechniki Łódzkiej.

24 maja
Dekret o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego.

27 maja
Otwarcie Miejskiej Publicznej Biblioteki Centralnej przy ul. Gdańskiej 102.

czerwiec
Powstanie Teatru Powszechnego. Inauguracyjnym przedstawieniem był „Partyzant” Wsiewołoda Iwanowa.

21 września
Otwarcie Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia. Dyrektorem programowym był Tadeusz Łopalewski.

25 października
Uroczyste otwarcie Politechniki Łódzkiej. Działalność rozpoczęły wydziały: mechaniczny, elektryczny i chemiczny.

1946

5 stycznia
Pierwszy ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego przy al. T. Kościuszki 1. Związek małżeński, w obecności prezydenta miasta Kazimierza Mijala, zawarli Irena Baraniak i Edward Bujak.

14 lutego
Początek ogólnopolskiego spisu ludności. Liczba mieszkańców Łodzi – 497.000.

21 lutego
Powołanie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

28 lutego
Pierwszy numer „Expressu Ilustrowanego”; red.nacz. Konstanty Bogusławski.

1 października
Otwarcie przy ul. Gdańskiej 32 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Rektorem uczelni został Leon Schiller.

Poza tym...

Przyłączenie do Łodzi wsi Retkinia.

Włączenie w granice Łodzi gromady Nowe Złotno.

Hokeiści Łódzkiego Klubu Sportowego Zdobyli mistrzostwo Polski.

Obszar miasta – 212 km.kw.

1947

1 kwietnia
Liczba mieszkańców Łodzi – 553. 663.

29 kwietnia
Otwarcie hali targowej przy Zielonym Rynku (pl. Barlickiego).

Poza tym...

Założenie parku przy ul. Podmiejskiej 12/14 o powierzchni 1,8810 ha. Projekt kompleksu sporządził inżynier K. Marcinkowski.

Koszykarze YMCA Łódź zdobyli złoty medal mistrzostw Polski, po raz pierwszy w historii tej dyscypliny w Łodzi.

1948

1 marca
Liczba ludności Łodzi – 582.315.

13 czerwca
Otwarcie przy ul. Więckowskiego 36 Muzeum Sztuki.

20 lipca
Oddanie do użytku parku L. Geyera przy ul. Napiórkowskiego (ob. Przybyszewskiego).

27 lipca
Początek przebudowy ul. J. Stalina (ob. al. Piłsudskiego) na odcinku przyległym do pl. Zwycięstwa. Była to pierwsza w Łodzi nowoczesna inwestycja komunikacyjna, o typowo wielkomiejskim charakterze: dwa jezdnie, pośrodku linia tramwajowa, po bokach szerokie chodniki.

1 września
Oddanie do użytku pierwszego podziemnego szaletu na pl. Zwycięstwa od strony ul. Targowej.

30 grudnia
W świetlicy przy ul. Piotrkowskiej działalność rozpoczął Teatr Lalek „Arlekin”. Z placówką współpracowali wybitni artyści, m.in.: Krzysztof Penderecki, Stefan Kisielewski, Roman Iżykowski.

1949

13 marca
Władze Uniwersytetu Łódzkiego wręczyły pierwsze w historii uczelni doktoraty honoris causa. Otrzymali je: laureat Nagrody Nobla Fryderyk Joliot-Curie, prezes Towarzystwa im. T. Kościuszki w Szwajcarii dr Alfred Schmid-Respinger oraz urodzony w Łodzi poeta Julian Tuwim.

Poza tym...

Powstanie Klubu Międzynarodowej Książki i Prasy (ob. EMPiK).

Liczba ludności – 622.495
1950

31 stycznia
Liczba ludności Łodzi – 626.982.

6 kwietnia
Kobiety zatrudnione w Łódzkim MZK, jako pierwsze w Polsce, otrzymały prawo prowadzenia wozów tramwajowych.

16 kwietnia
Dworzec autobusowy został przeniesiony z ul. Wigury 7 na plac przy Dworcu Fabrycznym.

Czerwiec
Zainstalowanie na rogu ul. Piotrkowskiej i Andrzeja sygnalizacji świetlnej.

7 czerwca
Początek budowy osiedla bloków mieszkalnych na Starym Mieście, zamkniętego ulicami Drewnowską, Podrzeczną i Stodolnianą.

22 lipca
Początek budowy 206 domków jednorodzinnych domków robotniczych na Stokach.

7 listopada
Oddanie do użytku odcinka linii tramwajowej od ul. Żwirki, przez al. Kościuszki do ul. Obrońców Stalingradu (ob.Legionów). Pierwszy tę trasę pokonał tramwaj linii 7, jadący z Chojen na pl. 9 Maja.

4 grudnia
Uruchomienie linii tramwajowej numer 3 z Zarzewia na Nowe Złotno.

1951

3 lutego
Otwarcie przy ul Więckowskiego 15 Teatru Nowego.

22 lipca
Oddanie do użytku przystanku osobowego Łódź-Niciarniana na trasie z Dworca Fabrycznego na Widzew.

22 lipca
Otwarcie trasy Północ-Południe na odcinku od ul. Żwirki do ul. Lutomierskiej.

1952

21 lipca
Otwarcie przy ul. H. Sienkiewicza 137 nowej stacji pogotowia ratunkowego.

1953

27 stycznia
Rozpoczęcie wydawania nowych dowodów osobistych w ciemnozielonej okładce z godłem i napisem: Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Wrzesień
Przy ulicy Rzgowskiej 34/38 rozpoczęła się budowa zakładu kąpielowego dla mieszkańców południowej dzielnicy miasta. W planach była również budowa krytej pływalni.

21 grudnia
Uruchomienie odlewni w Fabryce Kotłów i Radiatorów na Starych Chojnach (ob. „Fakora”).

Poza tym...

Założenie Parku Widzewskiego przy ul. Armii Czerwonej 115/117.

Powstanie Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start”.

1954

1 maja
Otwarcie przy ul. Przyrodniczej 7/9 szpitala położniczo-ginekologicznego.

1955

27 kwietnia
Oddanie do użytku pierwszej linii rurociągu wodnego Pilica – Łódź.

30 kwietnia
Otwarcie połączenia tramwajowego pomiędzy Śródmieściem a Retkinią. Linię obsługiwały tramwaje oznaczone numerem 19. Inauguracyjny skład poprowadził przewodniczący Państwowej Rady Narodowej miasta Łodzi Bolesław Geraga.

Maj
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu biblioteki uniwersyteckiej przy ul. Matejki 34/38. Wznoszenie obiektu ukończono w 1960 roku.

1956

22 lipca
Łódzki Ośrodek Telewizyjny wyemitował w paśmie regionalnym pierwszą audycję. Był to film pt. „Halo, tu Polskie Radio Łódź”, poświęcony otwarciu w 1945 roku łódzkiej rozgłośni radiowej. Pierwszy sygnał telewizyjny nadany przez polski ośrodek telewizyjny popłynął 30 kwietnia 1956 roku z wieży warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki.

Poza tym...

W łódzkich szkołach podstawowych i średnich wprowadzono obowiązek noszenia tarcz. Uczniowie szkół podstawowych mieli niebieskie tarcze z białymi cyframi arabskimi, a licealiści bordowe z białymi cyframi rzymskimi.

1957

luty
Wojewódzki Zarząd Łączności sprowadził 10 kabin telefonicznych, które umieszczono z najruchliwszych punktach miasta. Pierwsza kabina stanęła w marcu 1957 roku na pl. Wolności.

22 lipca
Ośrodki telewizyjne w Łodzi i Warszawie zostały połączone tzw. Radiołączem, które umożliwiało wymianę audycji telewizyjnych „na żywo”.

Sierpień
Na Dworcu Fabrycznym został zainstalowany specjalny sprzęt do automatycznego kierowania ruchem.

28 sierpnia
Eksperymentalna transmisja audycji telewizyjnej z Łodzi do Warszawy.

1 października
Rada Narodowa Miasta Łodzi podjęła decyzję o zamknięciu nieczynnych od dawna cmentarzy luterańskich należących do parafii św. Mateusza w Antoniewie-Stokach, na Grabieńcu, w Janowie, w Augustowie, na Dąbrowie i w Starych Górkach.

31 grudnia
Powierzchnia miasta – 21.201 ha, ludność – 694.353 .

Poza tym...

Rozpoczęto budowę bloków mieszkalnych na Kozinach, Kuraku, Żubardziu i Widzewie-Wschodzie.

1958

31 stycznia
Próbna jazda pociągu elektrycznego z Bedonia przez Olechów, Chojny, na Dworzec Kaliski.

Kwiecień
Połączenie Wyższej Szkoły Filmowej z Wyższą Szkołą Aktorską im. Leona Schillera. Powstała jedna uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa.

19 maja
Utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej.

6 września
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla Doły-Wschód.

26 października
Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego po raz pierwszy w historii łódzkiego futbolu zdobyli tytuł mistrza Polski. W decydującym meczu zremisowali bezbramkowo z Górnikiem Zabrze na stadionie w Chorzowie.

1959

6 października
Decyzja o powstaniu Muzeum Włókiennictwa. Siedziba placówki znajduje się w dawnej fabryce Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej 282.


29 grudnia
Otwarcie przy ul. Św. Teresy 6 największego ówcześnie w Polsce zakaźnego szpitala im. dra W. Biegańskiego. Szpital posiadał jednoosobowe pokoje z łazienkami.

Poza tym...

Liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 700 tysięcy

1960

1 stycznia
Nowy podział administracyjny Łodzi na pięć dzielnic: Bałuty (162.000 mieszkańców), Górną (168.000), Polesie (123.000), Śródmieście (158.000), Widzew (93.000).

19 stycznia
Oddanie do użytku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Matejki 34/38 .

30 kwietnia
Otwarcie przy ul. M. Fornalskiej (ob. Wileńska) kina „Polesie”. Na inaugurację wyświetlono film „Do widzenia, do jutra”.

1 maja
Wycofanie tramwajów z ul. Piotrkowskiej.

21 lipca
Otwarcie na Julianowie stadionu Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start”.

21 lipca
Oddanie do użytku odcinka trasy Północ – Południe wytyczonej al. Politechniki.

21 lipca
Odsłonięcie na pl. Wolności pomnika Tadeusza Kościuszki dłuta prof. Mieczysława Lubelskiego.

21 lipca
w Pałacu Sportu odbyła się pokaz filmu Aleksandra Forda „Krzyżacy” .

Grudzień
Liczba mieszkańców – 703.600

Poza tym...

Zapoczątkowano budowę bloków z wielkiej płyty w południowej części miasta.

1961

5 stycznia
Oddanie do użytku osiedla mieszkalnego XV-Lecia na Żubardziu przy ul. Wrześnieńskiej 102 wraz ze sklepami: spożywczym, papierniczo-zabawkarskim, pasmanteryjnym, dziewiarskim, kosmetycznym oraz księgarnią i kioskiem „Ruchu”.Kwiecień
Wybudowanie w Parku ks. Józefa Poniatowskiego nowoczesnego, jak na tamte czasy, kompleksu kortów tenisowych.

30 kwietnia
Otwarcie w dawnej fabryce Ludwika Geyera jedynego w Polsce Muzeum Włókiennictwa.

19 lipca
Otwarcie przy ul. Narutowicza 50 księgarni „Akademicka”.

21 lipca
Oddanie do użytku linii tramwajowej na al. Politechniki.

27 grudnia
Odsłonięcie pomnika popiersia Juliana Tuwima przy ul. S. Moniuszki.

Poza tym...

Korekta granic miasta (powiększenie o 24 ha).

Otwarcie nowych stadionów Orła Łódź i Włókniarza.

1962

21 lipca
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Państwowego Domu Towarowego przy pl. Niepodległości.

21 lipca
Oddanie do użytku pierwszego fragmentu osiedla Widzew-Zachód.

21 lipca
Oddanie do użytku pawilonu sportowego oraz sali na terenie Chojeńskiego Klubu Sportowego.

28 sierpnia
Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka rekreacyjnego na tzw. Młynku w dzielnicy Górna.

1 grudnia
Otwarcie pierwszego w Łodzi szpitala onkologicznego przy ul. S. Sterlinga.

Ciąg dalszy nastąpi...

Drukuj Wyślij ten artykuł znajomemu gall anonim, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 sierpnia 2007 14:44
Czytany 1813 razy
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy do tego tekstu. Twój może być pierwszy!
Skomentuj powyższy tekst
Nie jesteś zalogowany.
 Podaj imię lub ksywkę (wymagane)
 Podaj e-mail (nie wymagany, nie będzie publikowany)Dodaj artykuł
Niezależne publikacje wspiera:

R E K L A M A

Reklama  |   O serwisie  |   Regulamin  |   Copyright © ELpublika.pl 2007